Misja, priorytety, mocne strony, cele i zamierzenia

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 37 w LUBLINIE

 

"Dwa są szczęścia na świecie

Jedno małe - być szczęśliwym;

Drugie wielkie - uszczęśliwiać innych"

- Julian Tuwim

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA NR 37 w LUBLINIE

 

Nasze przedszkole:

 

- zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo

- tworzy warunki do ich indywidualnego i

   wszechstronnego rozwoju dziecka,

- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

- kształtuje postawy moralne i proekologiczne,

- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

- przestrzega zasad wynikających

  z Konwencji Praw Dziecka,

- organizuje zarządzanie placówką,

- analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

 

wstecz  wstecz         w górę  gora