Przedszkole 37
w Lublinie

Rekrutacja na rok szkolny 2014 / 2015.

17.02.2014

 Uwaga Rodzice!

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola i wyrażających chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu (zachowując te same godziny) - proszeni są w terminie do 21  lutego 2014 r. o złożenie "deklaracji uczestnictwa" w kancelarii przedszkola (dotyczy dzieci urodzonych  w roku 2010, 2009 i  drugiej połowie 2008 roku tj. od lipca do grudnia).

                                     Nabór  nowych  dzieci   odbędzie sie od 3 marca 2014 roku.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach rekrutacji prowadzonej na rok szkolny 2014/ 2015 r prowadzone będą zapisy dzieci 3-6 letnich  do bezpłatnych grup z zajęciami odbywającymi  w godzinach

od 14, 00 - 19, 00.

Grupy popołudniowe mają zapewnioną bezpłatną  stałą opiekę logopedyczną i psychologiczną, zajęcia z języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjną. 

                                          Dzieci z oddziałów popołudniowych "Programu Adaptacyjnego" mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w tych samych godzinach od 14.00 do 19.00.

                                                                Harmonogram   Rekrutacji

         1. Od 1 do 31 marca 2014r  Rodzice pobierają i składają w kancelarii przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić korzystając ze strony

                                                            https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin.

         2.   Obrady komisji kwalifikacyjnych do 21 kwietnia 2014r

         3.  22 kwietnia o godz 14.00 komisja podaje do publicznej wiadomości listy

        kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

          4.  W terminie od 23 do 30 kwietnia 2014r Rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają      wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

( Niedopełnienie przez Rodziców w/w terminu  potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.)

          5. W dniu 5 maja 2014r  o godz  14.00 komisja  podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

          6.   Do 15 czerwca 2014 roku Rodzice dzieci  przyjętych podpisują umowy na nowy rok szkolny.

          7. W przypadku wolnych miejsc w miesiącu lipcu 2014r odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja dotyczy zapisów dzieci na pobyt powyżej 5 godzin ( grupy dzienne odpłatne z wyżywieniem  ) oraz na pobyt 5 godzinny ( grupy popołudniowe nieodpłatne bez wyżywienia) 

                                             PROCEDURA  REKRUTACJI  do wglądu na tablicy ogłoszeń.

                    Dowiedz się więcej na: www.um.lublin.eu/przedszkola

 

 

 

 

wstecz  wstecz         w górę  gora