Opłaty za przedszkole

 

Z dniem 1 września 2018 roku uległy zmianie zasady odpłatności

za pobyt dziecka w  przedszkolu 

 

1,00 zł za każdą godzinę przekraczającą

podstawę programową;

5,00 zł dzienna stawka kosztów surowca

przeznaczonego na wyżywienie.

 

Zakres świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

reguluje deklaracja Rodziców lub Prawnych Opiekunów złożona u Dyrektora Przedszkola. 

 

       Uprzejmie informujemy, iż opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer bankowy każdego dziecka. Wysokość opłaty należy pobrać w kancelarii przedszkola.

 

 

 

 

 

     

    wstecz  wstecz         w górę  gora