Programy nauczania

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

- Robert Fulghum

 

 Przedszkole obejmuje szeroko rozumianą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły.Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej i religijnej.

 Działalność dydaktyczna przedszkola wyraża się w procesie kierowania uczeniem się  przez dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach, kształtowania i rozwijania  otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata oraz wobec życia.

Wspomaga  i  ukierunkowuje rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjał i  możliwości rozwojowych, przez dostarczenie treści oraz stosowanie   różnorodnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad  przygotowaniem wychowanków do podjecia systematycznej nauki w szkole.

 

Przedszkole realizuje treści zawarte w podstawie programowej w oparciu o:

1. "Wokół przedszkola" - Program Wychowania Przedszkolnego wyd. MAC, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej  -  realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Programy wspomagające:

1.„Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY”  - Barbara Bilewicz- Kuźnia w oparciu o      pedagogikę Friedricha Froebla.

 2.„Dar zabawy - Program wychowania Przedszkolnego" - Barbara Bilewicz-Kuźnia

3."Logopedyczne zabawy grupowe" dla dzieci od 4 do 7 lat; Romana Sprawka i Joannna Graban.

4."Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka "-  Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir             Wrzesiński.

5.Program nauczania języka angielskiego - Wychowanie Przedszkolne i klasy zerowe: zgodny z      Podstawą Programową z 23 grudnia 2008 r. i 10 maja 2014 r.; Mariola Bogucka, Dorota Łoś.

 

 

 

wstecz  wstecz         w górę  gora