Obraz placówki aktualnie

Obraz placówki

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzona przez Gminę Lublin.

Przedszkole mieści się  w wolnostojącym piętrowym budynku, bez windy, otoczonym terenami zieleni w centrum osiedla mieszkaniowego, z dala od ruchu drogowego.

Przedszkole dysponuje 190 miejscami dla dzieci przebywających pomiędzy godzinami 6.00 – 17.00 oraz 20  miejscami dla dzieci, przebywających w godzinach 12 -17  (pięciogodzinnych).

 Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do 6 roku życia. Dzieci do dyspozycji mają duży trawiasty ogród wyposażony w atestowane sprzęty do zabaw na powietrzu, ogrodzone mini boisko do piłki nożnej, miejsce do gry w siatkówkę i kosza,  tarasy z kostki dla młodszych dzieci. Sale zajęć są przestronne, nasłonecznione, właściwie zagospodarowane, wyposażone w  kąciki tematyczne i zabawowe, wydzielone są miejsca do zabaw swobodnych, nauki oraz odpoczynku. Każda sala wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

W trzech salach znajdują się zestawy komputerowe, umożliwiające realizację własnego programu „"Zabawy z komputerem” . Przedszkole posiada również  trzy tablice multimedialne.

Meble dostosowane do wzrostu dzieci. Wydzielona sala gimnastyczna pozwala na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, pracy indywidualnej , jest również miejscem do relaksacji.

Przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną  koncepcją pracy, której główne założenia obejmują bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój dziecka oraz współpracę ze środowiskiem.  Realizując koncepcję pracy podejmujemy szereg działań:

Organizujemy:

- cykl spotkań dotyczących bezpieczeństwa z przedstawicielami Policji Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

-  Międzyprzedszkolną Olimpiadę Języka Angielskiego,  

-„Międzyprzedszkolny Turniej Piłki Nożnej”

-„Festiwal Piosenki Wakacyjnej”

Dzieci uczestniczą również w szeregu konkursach , przeglądach  na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, zdobywając szereg nagród. 

W przedszkolu zatrudniono logopedę, .

Dzieci korzystają z oferty nieodpłatnych zajęć dodatkowych: ( zespół tańca ludowego, zumba, warsztaty  plastyczne).

We współpracy z Fundacją „Misja Dzieciom” prowadzone są na terenie przedszkola dodatkowe zajęcia: rytmiczno -  muzyczne, taniec towarzyski, karate, intensywny język angieski

Rozszerzając ofertę edukacyjną, umożliwiamy dzieciom uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie miasta.  Odbywają się również  cykliczne spotkania ze sztuką ( koncerty, przedstawienia teatralne).

 Na stałe współpracujemy  z lokalną prasą.

Od wielu lat współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr  6  z  ZESPOŁU PORADNI  nr  3  w  Lublinie.   W ramach współpracy prowadzimy zajęcia otwarte z udziałem specjalistów, a psycholog, pedagog i logopeda służą pomocą podczas konsultacji indywidualnych na terenie naszego Przedszkola.

 Nauczyciele przedszkola posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i stale poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Daje to szerokie możliwości w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz dzieci. Jednym z nich jest realizacja innowacji napisanej przez nauczycieli pt. „ Bajka oknem na świat”, której głównym celem jest rozwijanie zainteresowań książką, sztuką teatralną oraz wyrabianie u dziecka pozytywnego nastawienia do nauki czytania. Innowacja opiera się na autorskim programie koła teatralnego „ Witajcie w naszej bajce”, a także czytaniu globalnym Glenna Domana, oraz ogólnopolskiej akcji „ Cała polska czyta dzieciom”. Stała się zachętą do założenia w naszej placówce biblioteki przedszkolnej, która jest dostępna dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Stale współpracujemy z Biblioteką Osiedlową oraz teatrem H. CH. Andersena. Regularnie odwiedzają nas absolwenci przedszkola oraz rodzice, którzy aktywnie włączają się w akcję „ Cała Polska czyta dzieciom”. Nauczyciele występują w przedstawieniach teatralnych nauczyciele - dzieciom, co jest założeniem innowacji pedagogicznej. Na terenie naszej placówki organizowane są różne konkursy: plastyczny, fotograficzny, literacki itp., a także spotkania z ludźmi, którzy wykonują ciekawe zawody.

wstecz  wstecz         w górę  gora