Historia

Przedszkole37

 

Już przeszło 30 lat od kiedy budynek Przedszkola Nr 37 w Lublinie mieszczący się przy ulicy Zakopiańskiej 3 został oddany do użytku! Nadszedł więc czas na wspomnienia - zacznijmy od początku:

W roku 1984, a dokładniej dnia 27 sierpnia, ukończono i oddano do użytku nowy budynek Przedszkola Nr 37 na terenie Lublina, w nowo powstałej dzielnicy Czechów, na osiedlu im. Karola Szymanowskiego. Budowa trwała 2 lata, a tej inwestycji podjęło się Lubelskie PrzedsiębiorstwoBudownictwa Przemysłowego.

 

Przedszkole 1984

Budynek przedszkola był przestronny i zapewniał wygodę. W owym czasie przedszkole posiadało wydzielone powierzchnie rekreacyjne, 5 sal zabaw dla dzieci, przestronną szatnię, pokój socjalny i pedagogiczny. Budynek przedszkola otaczał obszerny i malowniczy, szczególnie latem, ogród. Cały ogród był zazieleniony wyposażony w kompleks urządzeń gimnastycznych, trzy obszerne piaskownice z coroczną wymianą piasku, górką do zjazdów na sankach zimą, a dodatkową atrakcją, szczególnie latam był basen do pływania o bezpiecznych wymiarach i parametrach, ze spadem poziomu głębokości i szorstkim dnem - jedyny w tej dzielnicy.

Kilka dni później, tj. 10 września Pani dyrektor Przedszkola Nr 37, mgr Teresa Kowalska, wspólnie z Panią wicedyrektor, Danutą Metelską powitała całą społeczność przedszkolną w nowym budynku.

W tamtym okresie przedszkole liczyło 7 oddziałów w tym dwa oddziały popołudniowe, a do przedszkola uczęszczało 228 dzieci.

Dziś, Nasze najstarsze przedszkolaki mają już 30 lat i wracają do nas, z tym że w innej już roli, roli rodziców przyprowadzających swoje pociechy do Naszego Przedszkola.

 

W ciągu tych lat wygląd przedszkola znacznie się zmienił, niezmienna pozostała tylko liczba oddziałów. Obok radosnych odgłosów dzieci, dobiegających z sal przedszkolnych, dostrzega się duży wkład pracowników na zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie wnętrza przedszkola. Na ścianach obok wytworów prac plastycznych dzieci, widnieją dyplomy i podziękowania, puchary i medale zdobyte przez wychowanków w różnego rodzaju konkursach, turniejach i przegladach. Na tablicy "Z życia przedszkola" zamieszczane są zdjecia, artykuły z prasy uwieczniające wydarzenia kulturalne i osiagnięcia naszych dzieci.

Otoczenie przedszkola i ogród został obsadzony ozdobnymi krzewami i wieloletnimi roślinami kwitnącymi. W 2007 roku zostały wymienione okna w całym budynku i odnowione zostały 3 sale zajęć dla dzieci, a w 2008 roku - elewacja budynku. W 2009 roku zaadoptowano dwa pomieszczenia na dodatkowe sale zajęć dla dzieci i dzięki temu zwiększono dostęp do edukacji przedszkolnej dla 30 dzieci. Od 2011 roku realizowany jest Program Adaptacyjny "Wybieram przedszkole" - współfinansowany ze środków EFS. Realizacją programu objętych zostało kolejnych 30 dzieci. W chwili obecnej przedszkole liczy 10 oddziałów i obejmuje opieką 234 dzieci.

Przedszkole posiada salę gimnastyczną oraz "Mini boisko" do piłki nożnej. W ogrodzie przedszkolnym znajdują sie nowe, atestowane zestawy do zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkole 2007

Wszystkie te inwestycje zrealizowano dzięki staraniom obecnej Pani dyrektor Przedszkola Nr 37, mgr Marioli Michalskiej, która pełni tą funkcję od 1 września 2006 roku.

Przez te lata wiele się zmieniło, ale to co jest dla nas pedagogów najważniejsze pozostało niezmienne to fakt, że do dzisiejszego dnia przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i kilka razy zostało wysoko ocenione przez Kuratorium Oświaty w Lublinie za poziom pracy wychowawczo - dydaktycznej.

Przedszkole jest znane, wśród zainteresowanych wyborem przedszkola rodziców, a niemałą zasługą są osiągnięcia przedszkolaków, które rozsławiają dobre imię przedszkola

Mamy świadomość tego, że dobre wspomnienia biorą swój początek w przyjaznych zdarzeniach, serdecznym, miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy - dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, tworzyć pozytywny obraz przedszkola oraz planować i organizować pracę tak, by spełniać oczekiwania i życzenia odbiorców naszych usług pedagogicznych, tj. dzieci i ich rodziców.

Przez ponad 30 lat pracowało w Naszym Przedszkolu wielu wspaniałych pedagogów, którzy byli i są nadal mądrymi przewodnikami dziecka w złożonym współczesnym świecie, kierując jego zainteresowaniami, aktywnością poznawczą, kształtując prawidłowe i pożądane postawy, nie zapominając przy tym o jego potrzebach

Duży wkład w rozwój Naszej placówki ma Pani dyrektor mgr Teresa Kowalska, która pełniła tą funkcję od początku jego działalności do 31 sierpnia 2006 roku, Pani wicedyrektor mgr Małgorzata Mokiejewska, która pracuje w przedszkolu już 30 lat i obecna Pani dyrektor mgr Mariola Michalska.

Cieszę się, że mam zaszczyt pracować i rozwijać się w tak zacnym gronie i współtworzyć „Przedszkole z bajki" - jak określił Naszą placówkę jeden z redaktorów „Gazety Czechowskiej" w swoim artykule, w numerze z marca 2003 roku.

Wcześniej docieraliśmy do Państwa poprzez wewnętrzną gazetkę przedszkolną „Wiadomości Przedszkolaka", a teraz korzystając ze zdobyczy współczesnej techniki - poprzez Internet i współpracę z mediami tj. radio, telewizja.

 

 

wstecz  wstecz         w górę  gora