Kadra pedagogiczna

"W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych

wiele zaś od tych, którzy są z nami"

-  prof. Bronisław Rocławski

Przedszkole Nr 37 w Lublinie posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

 • 4 nauczycieli dyplomowanych
 • 9 nauczycieli mianowanych
 • 4 nauczycieli kontraktowych
 • Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie 
 • z przygotowaniem pedagogicznym oraz zdobywają wiedzę na studiach podyplomowych. W zakresie doskonalenia zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach.

   W celu korygowania wad rozwojowych dzieci w przedszkolu zatrudniony jest logopeda oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Dla poszerzenia oferty programowej zatrudniono lektora języka angielskiego oraz katechetkę.

  W swojej pracy nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody nauczania i programy wspomagające ( W. Sherborne, K. Orffa, Kniessów, Labana,  nauka czytanaia metodą G. Domana, nauka matematyki według programu prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,; pedagogikę zabawy "Klanzy"; pedagogika Froebla, pedagogika Marii Montessori )  -  co wpływa na jakość kształcenia.

   

  wstecz  wstecz         w górę  gora